Obecní úřad

Veřejné zasedání zastupitelstva obce – 27.1.2020

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň se koná v pondělí 27. ledna 2020 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

  1. Zařazení území obce Mezouň do územní působnosti MAS Jihozápad pro období 2021-2027
  2. Změna č. 1 stavby KOMUNIKACE „NA LVECH“ v k.ú. Mezouň
  3. Výběr dodavatele na stavbu „Výstavba chodníků CH 05 – CH 10 v obci Mezouň“
  4. Výběr dodavatele komunální techniky pro celoroční údržbu veřejných prostranství
  5. Smlouva o zřízení věcného břemene na vedení plynovodní přípojky k RD č.p. 202
  6. Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na r. 2020
  7. Prodloužení dohody s Úřadem práce ČR o vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP
  8. Ostatní