Obecní úřad

Zápis č. 11/2019 ze zasedání zastupitelstva 17.12.2019

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 11/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 17. prosince 2019.

Na programu bylo následující:

 1. Rozpočet obce Mezouň na rok 2020, Střednědobý výhled obce Mezouň na rok 2021-2022
 2. Rozpočet Mateřské školy Mezouň na r. 2020, Střednědobý výhled MŠ Mezouň na rok 2021-2022
 3. Rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu obce na rok 2019
 4. Veřejnoprávní smlouva – JSDH Vysoký Újezd
 5. Změna ceny za likvidaci odpadů – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., systém RFID čipů
 6. Rozpočet Pláně na rok 2020, Střednědobý výhled na r. 2021-2022
 7. Rozpočet VYKO na rok 2020, Střednědobý výhled na r. 2021-2022
 8. Žádost o odkoupení části poz.č.parc. 400/1
 9. Plán inventarizace za rok 2019, složení inventarizační komise
 10. Dodatek ke smlouvě s firmou VaK Beroun, a.s. – Kalkulace ceny pro vodné pro rok 2020
 11. Kalkulace ceny stočného na rok 2020
 12. Smlouva o poskytování služeb – Macron Software, spol. s r.o.
 13. Dohoda o úpravě práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací
 14. Smlouva o převodu inženýrských sítí vodovodů a kanalizací (Kubeš, Kaňka)
 15. Obecně závazné vyhlášky obce Mezouň
 16. Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času na stavbu venkovní posilovny
 17. Ostatní (zakoupení techniky pro celoroční údržbu veřejných prostranství a komunikací; umístění banneru infobox na webové stránky obce;  cesta do Haček; oprava hráze rybníka; otevření kasičky s finančními příspěvky od občanů)