Obecní úřad

Veřejné zasedání zastupitelstva obce – 20.12.2021

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň se koná v pondělí 20.12.2021 od 17.00 hodin v náhradních prostorách ve Spolkovém domě Mezouň, Mezouň čp. 16.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Žádost o vyjádření k novostavbě RD č.parc. 239/2
 2. Změny cen za likvidaci odpadů na rok 2022 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
 3. Přeložka silnice III/10125, Vysoký Újezd u Berouna-vyjádření
 4. Smlouva o poskytování služby „Pověřenec ochrany osobních údajů“
 5. Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce na rok 2021
 6. Fakturace „KCM – IROP“
 7. Rozpočet obce Mezouň na rok 2022, Střednědobý výhled obce Mezouň na rok 2023-2024
 8. Rozpočet Mateřské školy Mezouň na r. 2022, Střednědobý výhled MŠ Mezouň na rok 2023-2024
 9. Veřejnoprávní smlouva s obcí Vysoký Újezd (JSDH Vysoký Újezd) na rok 2022
 10. Rozpočet Pláně na rok 2022, Střednědobý výhled na r. 2023-2024
 11. Rozpočet VYKO na rok 2022, Střednědobý výhled na r. 2023-2024
 12. Dodatek ke smlouvě s firmou VaK Beroun, a.s. – Kalkulace ceny pro vodné pro rok 2022
 13. Kalkulace ceny stočného na rok 2022
 14. Smlouva o nájmu nemovitosti ze dne 21.12.2011
 15. Ostatní