Odpady

Platba za popelnice za rok 2023

Černá popelniceVážení občané,

platby za svozy popelnic v roce 2023 můžete provádět bezhotovostně na účet obce 6621131/0100, variabilní symbol = číslo popisné, do zprávy pro příjemce uveďte „Popelnice 2023“ a příp. Vaše jméno nebo číslo samolepky. Zaplatit můžete i přímo na obecním úřadě v hotovosti nebo platební kartou.

V následující tabulce zjistíte počet popelnic a částku k platbě: Přehled vývozů popelnic v roce 2023

Děkujeme

Související informace:

  • Cena pro rok 2023 a pro rok 2024: 1 vývoz popelnice (110/120 l) = 105 Kč; 240 l = 210 Kč.
  • Zde si můžete zkontrolovat svozy popelnic v roce 2023: