Kanalizace

Samoodečet vodoměrů k 31.12.2023 a změna plateb záloh za stočné

Z důvodu změny provozování kanalizace od 1. 1. 2024 žádáme občany o ukončení plateb záloh za stočné k 31.12.2023. Zálohy za stočné pro leden a další měsíce tedy již na bankovní účet obce Mezouň neplaťte. Došlé platby záloh za leden 2024 a následující měsíce budou vráceny na účty, ze kterých byla platba uhrazena.

V průběhu měsíce ledna obdržíte nové informace k platbě záloh za stočné a zároveň budou připraveny aktualizované verze stávajících smluv.

Se změnou provozování kanalizace a se změnou sazby DPH (od 1.1.2024 bude sazba zvýšena z 10% na 12%) souvisí i potřeba nahlásit stav vodoměru odečtený k datu 31.12.2023 (týká se i vodoměrů podružných – na zálivku/na studni).

Stav vodoměru, spolu s adresou, je možné nahlásit nejpozději do 5.1.2024 na email: sandra.kocourkova@vakberoun.cz nebo na tel.: 800 100 663. V případě nenahlášení stavu vodoměru, bude stav k 31. 12. 2023 stanoven dle průměrné spotřeby.