Obecní úřad

Závěrečný účet obce Mezouň za rok 2022

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme, že

Závěrečný účet obce Mezouň za rok 2022 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření