Nezařazené

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva dne 26.5.2014

Obecní úřad MezouňDo rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 26. května 2014.

Projednáno bylo mj. následující: rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2014, roční účetní závěrka a závěrečný účet obce za rok 2013, roční účetní závěrka MŠ za rok 2013, stanovení počtu zastupitelů pro volby do zastupitelstva obce, záměr pronájmu části pozemku č.parc. 400/1, pronájem části pozemku č. 400/4 k umístění reklamního poutače, darování pozemku od pana Zabloudila č.parc. 184/17, smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena pro vedení inženýrských sítí, žádost o souhlas s provedením protlaku pod komunikací III/10125, krizové řízení, zpráva kontrolního výboru, zhodnocení volných finančních prostředků obce, nákup kontejnerů na tříděný odpad, snížení ceny za opravu kanalizace a kanalizačních vpustí, dotace pro o.s. KSK Mezouň.