Nezařazené

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva dne 17.12.2013

Obecní úřad Mezouň22.1.2013 – Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 17. prosince 2013.

Projednáno bylo mj. následující: rozpočtové provizorium na rok 2014; rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce na rok 2013; rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu MŠ na rok 2013; použití rezervního fondu MŠ; úhrada nákladů za vodné v MŠ; výběr varianty a řešení čistírny odpadních vod; směrnice k roční závěrce obce a MŠ; pověření starostky k provádění rozpočtových opatření; vyhláška o volném pobíhání psů na veřejném prostranství.