Nezařazené

Zápis z 2. zasedání OZ dne 25.3.2013

Obecní úřad Mezouň18.4.2013 – V rubrice Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ je dostupný zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2013.

Projednáno bylo mj. následující: rozpočet obce na rok 2013; rozpočtový výhled na roky 2013–2015; plán činnosti kontrolního a finančního výboru; výměna elektroinstalace v mateřské škole – omezení provozu od července; oprava cesty směrem na Loděnice; založení účtu u ČNB; znak obce Mezouň; vítání občánků.