Nezařazené

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva dne 4.2.2014

obecní úřad Mezouň20.2.2014 – Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 4. února 2014.

Projednáno bylo mj. následující: Kanalizace a ČOV variantní řešení; MAS Karlštejnsko, MAS Jihozápad; VaK Beroun – jednání o vodném v MŠ; Odměna členů OZ od 1. 1. 2014.