Nezařazené

Zápis č. 9/2015 ze zasedání zastupitelstva obce dne 24.11.2015

Obecní úřad MezouňDo rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 9/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 24. listopadu 2015.

Projednáno bylo následující: rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce na rok 2015; rozpočtové provizorium na rok 2016; inventarizace za rok 2015; inventarizační komise; vyhláška o odpadech; pronájem části pozemku č.parc. 400/4; pracovní úvazek starostky; smlouva o zřízení věcného břemene se spol. ČEZ; smlouva budoucí o zřízení služebnosti – optický kabel; smlouva o spolupráci se spol. VÚjezd, s.r.o – obchvat obce Vysoký Újezd; smlouva budoucí o zřízení služebnosti – přípojka plynu k poz. č.parc. 51/1; prodloužení platnosti stavebního povolení – obecní úřad, bývalá hasičská zbrojnice; nákup účetního softwaru; faktura za údržbu hřbitova v Tachlovicích; žádost o vrácení poloviny připojovacího poplatku za plyn; příprava projektu na chodníky; splatnost státních dluhopisů; společensky účelné pracovní místo z Úřadu práce; KSK Mezouň – doručovací adresa; zklidnění dopravy v obci.