Obecní úřad

Zápis č. 8/2022 ze zasedání zastupitelstva 20.12.2022

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 8/2022 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 20. prosince 2022.

Na programu bylo následující:

 1. Jmenování určeného zastupitele ve smyslu § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 2. Veřejnoprávní smlouva Pošta-partner
 3. Veřejnoprávní smlouva – JSDH Vysoký Újezd
 4. Odpadové hospodářství obce Mezouň
 5. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2022, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
 6. Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu obce na rok 2022
 7. Rozpočet obce Mezouň na rok 2023, Střednědobý výhled obce Mezouň na rok 2024-2025
 8. Rozpočet Mateřské školy Mezouň na r. 2023, Střednědobý výhled MŠ Mezouň na rok 2024-2025
 9. Rozpočet Pláně na rok 2023, Střednědobý výhled na r. 2024-2025
 10. Rozpočet VYKO na rok 2023, Střednědobý výhled na r. 2024-2025
 11. Dodatek ke smlouvě s firmou VaK Beroun, a.s. – Kalkulace ceny pro vodné pro rok 2023
 12. Kalkulace ceny stočného na rok 2023
 13. Strategický a rozvojový plán obce Mezouň na roky 2022-2026
 14. Modernizace rozhlasu
 15. Ostatní (otevření obecní prodejny COOP)