Nezařazené

Zápis č. 8/2019 ze zasedání zastupitelstva obce 23.9.2019

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 8/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 23. září 2019.

Na programu bylo následující:

  1. Žádost o odkoupení části poz.č.parc. 400/1
  2. Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2019
  3. Veřejnoprávní smlouva-Pošta Partner
  4. Žádost o vyjádření k PD na akci Mezouň nová smyčka kNN na poz.č.parc. 351/4
  5. Žádost o vyjádření ke zřízení nového dobrovolného svazku obcí
  6. Žádost firmy Evenio, s.r.o.- dopravní připojení na komunikaci
  7. Žádost o souhlas s připojením poz.č.parc. 399/121 na místní komunikaci poz.č.parc. 406
  8. Ostatní (koncept záměru dělení pozemku č.parc. 271/20 včetně umístění dopravní a technické infrastruktury; žádost firmy Colsys, s.r.o. o snížení jednorázové platby za věcné břemeno; informace o posunu termínu pro podání žádosti o dotaci na stavbu chodníků)