Nezařazené

Zápis č. 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce dne 24.8.2015

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 7/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 24. srpna 2015.

Projednáno bylo následující: výběr dodavatele pro zpracování dokumentace pro provedení stavby a autorský dozor na akci „Mezouň – šplašková kanalizace“; splašková kanalizace – výtlaky Vysoký Újezd; vodovod k pozemku č.parc. 67/62; cesta na Loděnice – odvodnění; parkování autobusu Arriva; dobrovolná registrace k DPH; dotace z fondů Středočeského kraje; Mezouňský zavírák – pronájem mobilních WC.