Nezařazené

Zápis č. 5/2017 ze zasedání zastupitelstva obce dne 7.8.2017

Obecní úřad Mezouň

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 5/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 7. srpna 2017.

Na programu bylo následující: CETIN, a.s. – smlouva o zřízení služebnosti na poz.č. parc. 400/4 a 415; vyhlášení záměru pronájmu pozemku č. parc. 194/4, 399/246, 330/104; pošta Vysoký Újezd – podmínky spoluúčasti na provozu; rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2017; pronájem pozemků č. parc. 135/106, 135/160, 196/2, 3, 4 a 5; schválení dotace ze Středočeského Infrastrukturního fondu na splaškovou kanalizaci; projektová dokumentace na chodníky v obci Mezouň; přístavba RD čp. 41; komunikace a dělení pozemku č.parc. 103/8 (J. Kaňka); rozsah řešení úpravy komunikace po přeložení dešťové kanalizace (u Majerů); stavební úpravy garáže čp. 182 (p. Lehký); kanalizační přípojka k čp. 56 (J. Pelešková); žádost o napojení RD čp. 134 do dešťové kanalizace (M. Procházka).