Obecní úřad

Zápis č. 4/2022 ze zasedání zastupitelstva 27.6.2022

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 4/2022 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 27. června 2022.

Na programu bylo následující:

  1. Příprava slavnostního otevření a provoz Komunitního centra Mezouň
  2. Žádost o vyjádření k novostavbě individuálního chatového objektu č.parc. 399/299 a č.parc. 399/291
  3. Žádost o vyjádření k novostavbě individuálního chatového objektu č.parc. 399/154
  4. Cenová nabídka Změna míst pro přecházení na přechody pro chodce včetně inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení
  5. Cenová nabídka Kanálová víka splaškové kanalizace
  6. Cenová nabídka Přenosy ČSOV
  7. Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2022
  8. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Mezouň pro volební období 2022-2026
  9. Ceny věcných břemen
  10. Ostatní (dárkové karty pro pracovníky mateřské školy)