Obecní úřad

Zápis č. 4/2019 ze zasedání zastupitelstva obce 29.4.2019

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 4/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 29. dubna 2019.

Na programu bylo následující:

  1. Doplnění žádostí spolků o dotace na rok 2019
  2. Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce na rok 2019
  3. Změny údajů v KN – nemovitosti ve vlastnictví obce
  4. Kanalizace – dodatek ke smlouvě o dílo č. 3
  5. Oplocení zahrady mateřské školy v jižní části a řešení přístupu na hřiště
  6. Kino na kolečkách – výběr filmu
  7. Ostatní (propojení kanalizace Pod Hájem – Rastas, s.r.o; závady na komunikaci III. tř. u čp. 187)