Obecní úřad

Zápis č. 3/2019 ze zasedání zastupitelstva obce 25.3.2019

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 3/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 25. března 2019.

Na programu bylo následující:

  1. Žádosti spolků o dotace na rok 2019
  2. Rozpočtové opatření č.2 rozpočtu obce na rok 2019
  3. Řešení veřejného prostranství u domu č.p. 199
  4. Informace o stavebních a dopravních úpravách objektů obce
  5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o VB s firmou GasNet
  6. Změny údajů v KN – nemovitosti ve vlastnictví obce
  7. Kanalizace – změnový list č.3
  8. Ostatní – svoz bioodpadu