Nezařazené

Zápis č. 2/2015 ze zasedání zastupitelstva obce dne 3.2.2015

Obecní úřad MezouňDo rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 3. února 2015.

Projednáno bylo následující: řešení provozu mateřské školy (petice rodičů za odvolání ředitelky); použití rezervního fondu mateřské školy; schválení rozpočtu obce na rok 2015; smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ; schválení podání žádosti o dotace z fondů KÚ Středočeského kraje na rekonstrukci budovy obecního úřadu; energetické štítky budov ve vlastnictví obce; vyhláška o odpadech.