Obecní úřad

Zápis č. 10/2019 ze zasedání zastupitelstva 18.11.2019

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 10/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 18. listopadu 2019.

Na programu bylo následující:

  1. Smlouva s ČEZ Distribuce, a.s. o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na vedení kNN v poz.č.parc. 135/106 a 407/3
  2. Návrh rozpočtu obce na rok 2020, rozpočtový výhled 2021-2022
  3. Rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu obce na rok 2019
  4. Veřejnoprávní smlouva – JSDH Vysoký Újezd
  5. Změna ceny za likvidaci odpadů – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
  6. Obchodní podmínky – Smlouva o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na výběr zhotovitele stavby s názvem Zvyšování bezpečnosti chodců – Mezouň,chodník CH5-CH10 Zadávací podmínky na výběr zhotovitele stavby Zvyšování bezpečnosti chodců – Mezouň,chodník CH5-CH10
  7. Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. – provozování kanalizací – platba provozovateli pro rok 2020
  8. Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU)
  9. Ostatní (stezka pro pěší na Krahulov; nákup nového počítače a účetního programu; žádost obce Vysoký Újezd o přičlenění části kat. území Mezouň ke kat. území Vysoký Újezd; nákup soli na zimní údržbu; pasport „Hřiště Mezouň“; umístění banneru infobox na webové stránky obce)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *