Obecní úřad

Zápis č. 1/2020 ze zasedání zastupitelstva 27.1.2020

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 1/2020 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 27. ledna 2020.

Na programu bylo následující:

  1. Zařazení území obce Mezouň do územní působnosti MAS Jihozápad pro období 2021-2027;
  2. Změna č. 1 stavby KOMUNIKACE „NA LVECH“ v k.ú. Mezouň;
  3. Výběr dodavatele na stavbu „Výstavba chodníků CH 05 – CH 10 v obci Mezouň“;
  4. Výběr dodavatele komunální techniky pro celoroční údržbu veřejných prostranství;
  5. Smlouva o zřízení věcného břemene na vedení plynovodní přípojky k RD č.p. 202;
  6. Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na r. 2020a
  7. Prodloužení dohody s Úřadem práce ČR o vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPPa
  8. Ostatní (použití rezervního fondu MŠ Mezouň, finanční příspěvek na dětský karneval, řešení havárice čerpací stanice splaškové kanalizace ČS2).