Nezařazené

Žákovské jízdné ve školním roce 2010/2011

Žákovské jízdné1.9.2010 – Pro nadcházející školní rok 2010/2011 přistoupil Středočeský kraj k modifikaci systému poskytování Žákovského jízdného zdarma. Hlavní změna spočívat v tom, že žáci, učni nebo studenti budou hradit v dopravním prostředku žákovské nebo studentské jízdné, které jim bude na základě žádosti a potvrzení školní docházky vráceno od kraje formou daru.

Tuto žádost je možné podat vždy za každé pololetí a po jeho ukončení doložit počet dnů absolvované školní docházky. Na základě těchto údajů dopočte Středočeský kraj nejlevnější jízdné pro příslušnou přepravní relaci a ta bude předložena Radě kraje ke schválení jako dar Středočeského kraje pro žáka, učně nebo studenta. Podmínky, které musí žadatel dál splnit, se s nadcházejícím školním rokem nemění.

Více informací a potřebné formuláře získáte na webu Středočeského kraje.