Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí – aktualizace k 1. 8. 2022