Vyrozumění členů okrskové volební komise o termínech školení