Nezařazené

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volební urna14.10.2013 – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 25. října 2013 od 14 do 22 hodin a v sobotu 26. října 2013 od 8 do 14 hodin. Místem konání voleb je volební místnost v budově obecního úřadu Mezouň čp. 72.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Každému voliči budou dodány 1 den přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.