Nezařazené

Volby 2010 – dotazníky pro sdružení a nezávislé kandidáty

5.10.2010: Do 19. září 2010 dostala všechna sdružení a nezávislí kandidáti dotazník s několika otázkami. Jeho vyplnění je dobrovolné. Vyplněné dotazníky naleznete na stránce Volby 2010 (jsou zde průběžně doplňovány). Otázky byly následující:

  1. Proč jste se rozhodl/i kandidovat do zastupitelstva?
  2. Jaké budou Vaše priority? (max. 3 nejdůležitější)
  3. Jste spokojen/i se současným územním plánem? Pokud ne, jaké změny navrhujete?
  4. Budete se zabývat dopravní situací v obci v souvislosti s masivní výstavbou na Vysokém Újezdě? Příp. jakým způsobem?
  5. Budete se zabývat problémem pálení plastů a vypouštění jímek do dešťové kanalizace? Příp. jakým způsobem?
  6. Chcete něco vzkázat voličům? Příp. uveďte, o co dalšího se chcete zasadit.