Obecní úřad

Veřejné zasedání zastupitelstva obce – 21.12.2023

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň se koná ve čtvrtek 21.12.2023 od 19.00 hodin v Komunitním centru na Obecním úřadě v Mezouni.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Pronájem části pozemku č.parc. 10/1 v k.ú. Mezouň, Smlouva o pronájmu
 2. Žádost firmy KS Montáže, s.r.o. o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň, stavba BE-Mezouň 29 SDO22, IV-12-6034604, kNN
 3. Smlouva o budoucí smlouvě s ČEZ Distribuce o zřízení  věcného břemene a dohoda o umístění stavby BE-Mezouň 29, č. IV-12-6034604
 4. Žádost firmy KS Montáže, s.r.o. o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň, stavba BE-Mezouň  č.parc. 185/1, kNN IV-12-6033209
 5. Smlouva o budoucí smlouvě s ČEZ Distribuce o zřízení  věcného břemene a dohoda o umístění stavby BE-Mezouň č.parc. 185/1, kNN IV-12-6033209
 6. Žádost o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň – Stavba pro rodinnou rekreaci na poz č. parc. 399/154 a 399/291 v k.ú.  Mezouň (díl A)
 7. Žádost o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň – Stavba pro rodinnou rekreaci na poz č. parc. 154 a 399/291 v k.ú.  Mezouň (díl B)
 8. Žádost MŠ Mezouň o nákup venkovních herních prvků na zahradu MŠ
 9. Žádost MŠ Mezouň o navýšení rozpočtu na dodání a montáž dřevěného obložení v objektu MŠ
 10. Rozpočet obce Mezouň na rok 2024, Střednědobý výhled obce Mezouň na rok 2025-2026
 11. Rozpočet Mateřské školy Mezouň na r. 2024, Střednědobý výhled MŠ Mezouň na rok 2025-2026
 12. Rozpočet Pláně na rok 2024, Střednědobý výhled na r. 2025-2026
 13. Rozpočet VYKO na rok 2024
 14. Rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu obce na rok 2023
 15. Dodatek č. 2 ke Smlouvě s AVE CZ o převzetí a odstraňování odpadu z r. 2022
 16. Dodatek č. 3 ke Smlouvě s AVE CZ o převzetí odpadu do zařízení číslo S/C02/05004941/ST106/2021
 17. Odpadové hospodářství obce Mezouň
 18. Návrh obecně závazné vyhlášky obce Mezouň o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
 19. Návrh obecně závazné vyhlášky obce Mezouň o místních poplatcích
 20. Návrh obecně závazné vyhlášky obce Mezouň o místním poplatku z pobytu
 21. Návrh obecně závazné vyhlášky obce Mezouň o nočním klidu
 22. Návrh obecně závazné vyhlášky obce Mezouň, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
 23. Projednání výše odměn neuvolněných zastupitelům od 01.01.2024
 24. Výběrové řízení – Provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Mezouň
 25. Žádost o poskytnutí daru Sdružení na ochranu dětí, z.s.
 26. Ostatní