Obecní úřad

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 1.11.2023

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň se koná dne 1.11.2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti na Obecním úřadě v Mezouni

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1.  Žádost firmy OMEXOM, s.r.o. o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň, stavba BE-Mezouň E19, kNN posílení stávajícího vedení
 2. Žádost firmy Elektroškach, s.r.o. o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň, stavba BE-Mezouň, č. parc. 60/23, kNN+SS200; IV-12-6032932
 3. Záměr pronájmu části poz. č. parc. 10/1 v k.ú. Mezouň za účelem umístění ALZA Boxu
 4. Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu obce na rok 2023
 5. Plán inventarizace za rok 2023, složení inventarizační komise
 6. Veřejnoprávní smlouva Pošta-partner
 7. Veřejnoprávní smlouva – JSDH Vysoký Újezd
 8. Optimalizace finančních prostředků na bankovních účtech
 9. Žádost o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň, změna stavby před dokončením, pozemní komunikace “Na Lvech“ v k.ú. Mezouň
 10. Stanovisko obce Mezouň k záměru „Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun“
 11. Žádost o souhlas vlastníka se vstupem na pozemky a s provedením geofyzikálního průzkumu v k.ú, Mezouň
 12. Ostatní