Nezařazené

Veřejné zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2017

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň se koná v úterý 31.10.2017 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

  1. Volba místostarosty obce
  2. Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2017
  3. Smlouva ZŠ Loděnice
  4. Užívání pozemku č.parc. 323
  5. Kanalizační přípojky k poz. č.parc.51/1 a 105/7
  6. Smlouva o dílo – oplocení hřiště
  7. Žádost OÚ Nučice o napojení RD na splaškovou kanalizaci
  8. Řešení deponie zeminy
  9. Ostatní – příspěvek na babybox