Obecní úřad

Veřejné zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2019

Veřejné zasedání zastupitelstva obce MEZOUŇ se koná ve čtvrtek 31.10.2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Dělení poz.č.parc. 271/20 a řešení inž. sítí
 2. Smlouva s ČEZ Distribuce o budoucí smlouvě na vedení kNN v poz.č.parc. 351/1
 3. Smlouva s ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene na vedení kNN v poz.č.parc. 312/66
 4. Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu obce na rok 2019
 5. Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci obecního úřadu a stavbu komunitního centra
 6. Podání žádosti o dotaci na stavbu Zvyšování bezpečnosti chodců v obci Mezouň ze Středočeského fondu obnovy venkova
 7. Smlouva o zajištění výběru dodavatele na stavbu Zvyšování bezpečnosti chodců v obci Mezouň
 8. Výběr dodavatele – oplocení části zahrady Mateřské školy
 9. Pořízení druhého kontejneru na textil
 10. Obnovení bývalé polní cesty do Haček
 11. Ostatní