Obecní úřad

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 29.11.2022

Veřejné zasedání zastupitelstva obce MEZOUŇ se koná v úterý 29.11.2022 od 18.00 hodin v komunitním centru v budově obecního úřadu Mezouň.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Dlouhodobé uvolnění pro funkci starosty (§ 71 zák. o obcích)
 2. Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření
 3. Plán inventarizace za rok 2022, složení inventarizační komise
 4. Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce na rok 2022
 5. Veřejnoprávní smlouva Pošta-partner
 6. Veřejnoprávní smlouva – JSDH Vysoký Újezd
 7. Zajištění otevření obecní prodejny
 8. Vytvoření sběrného dvoru nebo místa v obci
 9. Zřízení přechodů pro chodce v obci
 10. Projekt revitalizace rybníka a návsi
 11. Optimalizace autobusového spojení
 12. Nový ceník likvidace odpadů na rok 2023 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
 13. Zajištění kapacity pro Mezouňské děti v MŠ a ZŠ
 14. Úprava Dohod o provedení práce pro obec Mezouň
 15. Optimalizace finančních prostředků na bankovních účtech
 16. Úprava nájemních (pachtovních) smluv na obecní pozemky
 17. Aktualizace stávajících a uzavření nových pojistných smluv na obecní majetek
 18. Modernizace rozhlasu (mobilní rozhlas)
 19. ostatní