Obecní úřad

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 21.6.2023

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň se koná ve středu 21.06.2023 od 18.00 hodin v Komunitním centru na Obecním úřadě v Mezouni.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Žádost o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň, vyjádření k PD na stavbu RD na poz.č.parc. 354/1
 2. Žádost o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň, vyjádření k PD na pořízení zásobníku LPG pro RD č. 178
 3. Žádost o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň, vyjádření k PD na změnu stavby před dokončením – Stavba rekreačního domu a garáže na poz.č. 399/166
 4. Návrh na směnu pozemků nacházejících se v areálu bývalého JZD dle geometrických plánů číslo 636-160/2021 a 650-97/2022
 5. Plynovodní přípojka – návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku č. parc 400/1 v k.ú. Mezouň
 6. Žádost Ochotnického spolku ŽUMPA o poskytnutí fin. daru na přehlídku Nučický Kahan
 7. Rozpočtové opatření rozpočtu MŠ Mezouň na rok 2023
 8. Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce na rok 2023
 9. Závěrečný účet obce Mezouň za r. 2022
 10. Roční účetní závěrka obce Mezouň za r. 2022
 11. Roční účetní závěrka Mateřské školy Mezouň za r. 2022
 12. Závěrečné účty DSO Pláně a DSO VYKO za r. 2022
 13. Roční účetní závěrka DSO Pláně, VYKO za r. 2022
 14. Příprava výběrového řízení – Výběr poskytovatele služeb provozování kanalizace v majetku obce Mezouň v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí
 15. Udělování souhlasu vlastníka komunikace pro účely zvláštního užívání komunikací
 16. ostatní