Obecní úřad

Veřejné zasedání zastupitelstva obce – 18.11.2019

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň se koná v pondělí 18. listopadu 2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

  1. Smlouva s ČEZ Distribuce, a.s. o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na vedení kNN v poz.č.parc. 135/106 a 407/3
  2. Návrh rozpočtu na rok 2020, rozpočtový výhled 2021-2022
  3. Rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu obce na rok 2019
  4. Veřejnoprávní smlouva – JSDH Vysoký Újezd
  5. Změna ceny za likvidaci odpadů – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
  6. Ostatní