Obecní úřad

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 17.10.2023

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň se koná v úterý 17.10.2023 od 18:00 hodin v Komunitním centru na Obecním úřadě v Mezouni.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Žádost o odkup obecního pozemku č. 323 v k.ú. Mezouň
 2. Žádost o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň, změna oplocení pozemku č. 105/13 v k.ú. Mezouň
 3. Žádost o poskytnutí finančního daru ZŠ Jinočany
 4. Žádost o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň, stavba BE-Mezouň, č. parc. 60/23, kNN+SS200; IV-12-6032932
 5. Žádost o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň, stavba opěrné zdi na pozemku č. parc. 67/61 v k.ú. Mezouň
 6. Žádost o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň, stavba BE-Mezouň, č. p. 35, kNN
 7. Výběr zhotovitele čištění kanalizačních vpustí a řadu dešťové kanalizace nacházející se v místní komunikaci K Letníku
 8. Výběr zhotovitele kamerové zkoušky kanalizačních vpustí a řadu dešťové kanalizace nacházející se v místní komunikaci K Letníku.
 9. Výběr zhotovitele rekonstrukce podlahy skladu prodejny COOP v objektu Mezouň čp. 2
 10. Návrh na směnu pozemků nacházejících se v areálu bývalého JZD
 11. Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce na rok 2023
 12. Ostatní