Obecní úřad

Veřejné zasedání zastupitelstva obce – 16.11.2023

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň se koná ve čtvrtek 16.11.2023 od 17.00 hodin v Komunitním centru na Obecním úřadě v Mezouni.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

  • Způsob provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví obce
  • Výběr dodavatele – Zajištění výběru provozovatele kanalizace ve vlastnictví obec Mezouň v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí
  • Rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu obce na rok 2023
  • Ostatní