Berounský tunel

Veřejné projednání „Berounský tunel“ – 11.12.2023

Vážení spoluobčané,

dne 11.12.2023 v 15:00 hod. se v Kulturním zařízení obce Loděnice, na adrese Plzeňská 94, 267 12 Loděnice, uskuteční veřejné projednání záměru „novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun„, známého také jako „Berounský tunel„.

Plánovaná trasa by měla vést pod centrem naší obce a Vašimi nemovitostmi. Současně by většina prací v rámci realizace tohoto záměru měla probíhat ze zařízení staveniště Tachlovice, které by mělo být po mnoho let umístěno mezi obcemi Mezouň, Tachlovice, Nučice a Vysoký Újezd – Kuchař.

V rámci veřejného projednání budete mít neopakovatelnou příležitost vyjádřit svůj názor k záměru a současně i vznést připomínky k záměru, jehož realizace by na mnoho let mohla negativně ovlivnit kvalitu života v naší obci, životního prostředí a veřejného zdraví. 

Další informace naleznete v pozvánce MŽP v příloze: