Nezařazené

Územní plán obce Mezouň

Změna č. 2 územního plánu obce Mezouň

Vydání změny č. 2 územního plánu obce Mezouň bylo schváleno usnesením č. 4/2011 na zasedání obecního zastupitelstva dne 27. září 2011.

Aktualizováno: 6. října 2011


Návrh zadání změny č. 2 územního plánu byl schválen

Návrh zadání změny č. 2 územního plánu obce Mezouň byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 25. března 2010.

Schválené dokumenty:

Aktualizováno: 12. dubna 2010


Návrh zadání změny č. 2 územního plánu

Pořízení návrhu změny č. 2 schválilo obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 24. března 2009.

Návrhy ke stažení:


Schválený územní plán (rok 2004)

Územní plánÚzemní plán obce byl schválen usnesením č. 9/2004 na zasedání obecního zastupitelstva dne 12. října 2004.

Dokumenty ke stažení: