Odpady

Svoz nebezpečného odpadu – 23.11.2019

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 23. listopadu 2019. Bude probíhat v době od 10:15 do 11:00 na návsi u rybníka.

Za nebezpečný odpad jsou považovány např. barvy, rozpouštědla, baterie, akumulátory, zářivky, pesticidy. Dále je možné odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče, které musí být kompletní (nerozebrané).

Pro občany trvale bydlící v obci je tato služba zdarma.