Berounský tunel

V Mezouni bude probíhat hydrogeologický průzkum kvůli výstavbě železničního tunelu

Upozorňujeme občany, že v nejbližších dnech proběhne v obci předběžný hydrogeologický průzkum kvůli připravované stavbě tunelu pro železniční trať do Berouna.

Průzkum bude proveden v pásmu cca 300 metrů od projektované osy tunelu (vyznačeno níže na mapě černými čarami).

Během průzkumu budou od občanů zjišťovány informace o studnách či tepelných čerpadlech (přesný zákres polohy, typ vodního zdroje /kopaná-vrtaná/, hloubka, úroveň hladiny podzemní vody, způsob využití, případně i množství odebírané vody, zda je do objektu přiveden obecní vodovod).

V Mezouni bude průzkum probíhat ve dnech 22.8. až 5.9.2022, příp. už i o víkendu 20. a 21.8.2022

Kontakt: RNDr. Libor Kořistka, koristka.l@opv.cz, tel. 603 162 665

Mapa s vyznačením pásma průzkumu:

Více informací: