Události

Pravidelné odečty elektroměrů – aktualizace

Logo ČEZ Deistribuce

Na základě zprávy ze společnosti ČEZ Distribuce, a.s. aktualizujeme informaci k odečtům elektroměrů v obci, viz níže.

V letošním roce využije společnost ČEZ Distribuce, a.s. zákonné možnosti provést vyúčtování na základě odborného odhadu.

Pokud zákazník s touto formou nesouhlasí, nabízí společnost ČEZ Distribuce, a.s. možnost provést si samoodečet, a zadat jedním z níže uvedených způsobů: 

1) On-line formulářem na www.cezdistribuce.cz
Přes Distribuční portál (registraci možno provést přes www.cezdistribuce.cz)

2) Prostřednictvím mobilní aplikace PROUD

3) Samoodečet bude možno nahlásit v termínu od pátku 1.9.2023 do neděle 25.9.2023. 

Každý zákazník, jehož odběrná místa mají být odečtena, a který společnosti ČEZ Distribuce, a.s. poskytl své kontaktní údaje, dostane prostřednictvím emailu nebo SMS jejich seznam.