Nezařazené

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce – 3.4.2017

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 3.4.2017 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

  1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání;
  2. Dotace z fondů Středočeského kraje;
  3. Darovací smlouva na opravu infrastruktury p.Moravec;
  4. Dodatek č.1 ke smlouvě s VaK Beroun, a.s. o provozování vodovodu a dodatek č.1 ke smlouvě s VaK Beroun, a.s. o provozování splaškové kanalizace;
  5. Smlouva o zřízení věcného břemene na vedení inž. sítí s ČEZ Distribuce na poz.č.parc. 406;
  6. Finanční výbor – informace o činnosti v r. 2016 a plán práce na r. 2017;
  7. Kontrolní výbor – informace o činnosti v r. 2016 a plán práce na r. 2017;
  8. Inventarizace obce za r. 2016;
  9. Smlouvy s občany na poskytnutí příspěvku na infrastrukturu;
  10. Ostatní: PD komunikace Na Marjánce (Vys.Újezd); Komunikace Na Lvech – nové projednávání ke staveb. povolení; PD pro dodatečné povolení stavby chaty č.parc. 67/2 p.Havlíček.