Obecní úřad

Veřejné zasedání zastupitelstva obce – 23.9.2019

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 23. září 2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

  1. Žádost o odkoupení části poz.č.parc. 400/1
  2. Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2019
  3. Veřejnoprávní smlouva-Pošta Partner
  4. Žádost o vyjádření k PD na akci Mezouň nová smyčka kNN na poz.č.parc. 351/4
  5. Žádost o vyjádření ke zřízení nového dobrovolného svazku obcí
  6. Žádost firmy Evenio, s.r.o. – dopravní připojení na komunikaci
  7. Ostatní