Nezařazené

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva – 22.6.2015

Obecní úřad Mezouň

Zveme občany na veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se koná v pondělí 22. června 2015 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

  1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ
  2. Řešení území a příjezdová komunikace do lokality „Za humny“ – informace
  3. Závěrečný účet obce za rok 2014, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
  4. Roční závěrka obce za rok 2014, roční závěrka MŠ Mezouň za rok 2014
  5. Záměr pronájmu části poz.č.parc. 400/1
  6. Žádost T.O.Samota o dotaci na tábor, žádost JUNÁKA o dotaci na tábor
  7. DSO VYKO – závěrečný účet, roční závěrka za r. 2014
  8. Ostatní – hospodaření v MŠ – kontrola fin. výboru; určení opatrovníka ve věci zrušení trvalého pobytu; pozemek č.parc. 400/13,14 – jednání o koupi.