Odpady

Platba za svoz popelnic v roce 2023

Černá popelniceVážení občané,

žádáme Vás o uhrazení platby za popelnice za loňský rok do 31. března 2024.

Popelnice se platí vždy po skončení kalendářního roku na účet obce.

  • číslo účtu: 6621131/0100,
  • variabilní symbol = číslo popisné,
  • zpráva pro příjemce uveďte „Popelnice 2023“ a příp. Vaše jméno nebo číslo samolepky.

Dále je možné zaplatit přímo na obecním úřadě v hotovosti nebo platební kartou.

Počet vývozů a částku k platbě zjistíte na webu v následující tabulce: Přehled vývozů popelnic v roce 2023.

Ceny pro rok 2023: 1 vývoz popelnice (110/120 l) = 105 Kč; 240 l = 210 Kč.

Děkujeme. OÚ Mezouň