Berounský tunel

Oznámení provádění geologických prací (železniční tunel)

Oznámení sdružení „Beroun GTC+SG“

Sdružení „Beroun GTC+SG“ tvořené firmami GeoTec-GS, a.s. a SG Geotechnika a.s. bude na území obce Mezouň (k.ú. Mezouň) provádět geotechnický průzkum pro akci: ,,Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun: Zhotovení podrobného geotechnického průzkumu – 1. etapa průzkumu“. Investorem akce je Správa železnic, státní organizace.

Účel průzkumu: ověření inženýrskogeologických, hydrogeologických a geotechnických poměrů pro zpracování projektové dokumentace železničního tunelu Praha – Beroun ve stupni DSP.

Předpokládaný termín prací: říjen 2023 – září 2024