Nezařazené

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

Obecní úřad Mezouň6.6.2011 – Na zasedání zastupitelstva obce dne 2. června 2011 byla schválena obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích. Nová vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem vyvěšení na úřední desce, tj. v pondělí 6. června 2011 a zmírňuje poplatkovou povinnost občanů v oblasti záborů veřejného prostranství.

Co se novou vyhláškou mění?

  • Neplatí se za prvních 7 dnů užívání veřejného prostranství (úleva platí pro fyzické osoby s trvalým pobytem v Mezouni, právnické osoby se sídlem v Mezouni a podnikatele s místem podnikání v Mezouni) – zůstává však povinnost ohlášení záboru pomocí formuláře
  • Zavádí se nový poplatek za dlouhodobé užívání veřejného prostranství, a to od druhého měsíce užívání. Poplatek je stanoven paušální částkou 5 Kč za 1 m2 za každý započatý měsíc.
  • Poplatek za první měsíc (tj. od 8. dne) je stanoven v článku 12 odst. 1 (tj. ve většině případů 10 Kč / 1 m2 / den).