Odpady

Nový ceník za velkoobjemové kontejnery

Na zasedání dne 21.2.2023 schválilo zastupitelstvo obce nové ceny za odkládání odpadu do velkoobjemových kontejnerů.

  • vozík za auto (dle velikosti): 500–1000 Kč
  • pytel 120 l: 100 Kč
  • stavební kolečko (dle velikosti): 80-100 Kč
  • stavební vědro: 15 Kč

K navýšení jsme byli nuceni kvůli každoročnímu navyšování cen ze strany spol. AVE. Nové ceny více zohledňují aktuální cenu za vývoz popelnic na směsný odpad.