Nezařazené

Změna DPH na vodné a stočné – možnost mimořádného vyúčtování k 31.12.

Informace VaK Beroun

Na základě novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se mění od 1.1.2024 sazba DPH u vodného a stočného z 10% na 12%.

Všichni zákazníci budou mít možnost zažádat si o mimořádné vyúčtování se sazbou 10%, se stavem vodoměru k 31.12.2023. Tento stav je nutno nahlásit buď e-mailem na adresu vodomery@vakberoun.cz nebo telefonicky na čísle 800 100 663, nejpozději však do 5.1.2023. Stavy nahlášené po tomto datu již budou fakturovány se sazbou 12% DPH.

Tato informace je zveřejněna na webových stránkách www.vakberoun.cz, a dále budeme informovat zákazníky prostřednictvím SMS, pokud jsou přihlášeni k odběru SMS o haváriích.

S přáním hezkého dne

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
https://www.vakberoun.cz/