Obecní úřad

Informace starosty – 2.7.2020

Vážení spoluobčané, vážení vlastníci nemovitostí v obci Mezouň,

v této „letní“ informaci bych rád zopakoval apel týkající se tuků v naší nové splaškové kanalizaci. Opět došlo téměř k ucpání jedné z přečerpávacích stanic a dnes již musím uvést, že stejně jako v minulém případě, tak i nyní se jednalo o přečerpávací stanici v lokalitě Letník.

Vážení spoluobčané a vlastníci nemovitostí v obci Mezouň, stejně jako vloni vám přeji příjemné léto, dětem hezké prázdniny a všem, kteří se vydají na dovolenou, šťastný návrat domů.

S pozdravem
Ing. František Kubásek
Starosta obce Mezouň