Záměr pronájmu nebytového prostoru – stará hasičská zbrojnice, parc. č. st. 74

Značka: | Zveřejněno od: 26.04.2024 | Zveřejněno do: 13.05.2024 | Typ: | Původce: Obecní úřad Mezouň

Obsah vyvěšení

Obec Mezouň oznamuje záměr pronájmu nebytového prostoru, objektu bez čísla popisného – bývalé hasičské zbrojnice umístěné na pozemku parcelní číslo st. 74 v k.ú. Mezouň, zapsaném na listu vlastnictví číslo 10001, o výměře 51 m², který je ve vlastnictví obce Mezouň, za minimální cenu 4 083,- Kč bez DPH měsíčně, na dobu určitou jednoho roku od podpisu nájemní smlouvy.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obecní úřad Mezouň

Zveřejněno od: 26.04.2024

Zveřejněno do: 13.05.2024